11 iulie 2013

PRIORITATEA STRATEGICĂ A SERVICIULUI CATALOGAREA ŞI CLASIFICAREA LITERATURII

A publicat: Tamara MARIAN, Maria POPESCUL, bibliotecari principali BŞC "A. Lupan"

Serviciul Catalogarea şi Clasificarea Literaturii are ca scop prelucrarea electronică a publicaţiilor, ce intră în patrimoniul Bibliotecii AŞM, precum şi gestionarea catalogului on-line. Catalogarea în regim automatizat prevede completarea tuturor câmpurilor şi subcâmpurilor pentru întroducerea datelor bibliografice, ce sunt necesare descrierii bibliografice complete, documentele fiind prelucrate conform normelor metodologice de aplicare a ISBD(M), ISBD(S) etc.
În strategia de dezvoltare a bibliotecii s-a pus accentul nu numai pe catalogarea documentelor recent întrate în bibliotecă, dar şi pe procesul întroducerii literaturii retrospective. Prin conversia datelor se subânţelege transformarea informaţiei bibliografice de pe fişele din cataloage în baza de date. Conversia se poate considera ca o necesitate pentru a se putea profita din plin de avantajele sistemului automatizat existent în bibliotecă.
Activitatea de catalogare şi indexare este una din direcţiile cele mai complexe, ce concret depind de : catalogarea conform standardelor în vigoare : standardele ISBD, standardele de abrevieri, coduri de limbă şi ţări ; modul în care se face analiza conţinutului documentului prelucrat pentru a i se atribui cuvintele-cheie, precum şi indicele de clasificare.
Baza de date locală include peste 388153 de titluri catalogate şi 522349 volume catalogate, fiind în permanenţă completată cu intrări noi, cu descrieri analitice a revistelor şi a înregistrărilor retrospective.
   Tehnologia avansată a sistemului Q-Series oferă o posibilitate vastă de a regăsi informaţia necesară nu numai în cazul în care se cunoaşte numele autorilor, dar şi în cazurile când se cunosc numele alcătuitorilor, coordonatorilor, redactorilor, precum şi a colectivelor care au contribuit la elaborarea documentului respectiv. Dar pentru aceasta utilizatorul trebuie să acceseze Q-Opac, care oferă beneficiarilor acces la descrierile bibliografice. Posibilităţile de căutare includ : autor, titlu, subiect, căutare pe cuvinte sau combinaţii de cuvinte, editură, locul şi anul publicării, ISBN/ISSN, localizare, numărul de inventar sau cota locală.
   Dar putem menţiona că un loc foarte important în procesul de căutare a informaţiei de către beneficiar îi revine accesului după subiect. În foarte multe cazuri benefeciarul nu cunoaşte nici autorul, nici titlu, dar are nevoie de o literatură pe o temă concretă. În acest caz e binevenită căutarea după subiect. Şi aş vrea să menţionez că un loc important în acest proces, în stabilirea conţinutului unui document şi redarea lui sub o formă, care ar putea permite utilizatorului regăsirea documentului dat, îi revine bibliotecarului indexator. El, cercetând minuţios conţinutul cărţii, trebuie să stabilească prin ce cuvinte-cheie, vedete de subiect poate exprima mai bine informaţia cuprinsă în conţinutul cărţii şi care ar răspunde cerinţelor utilizatorilor într-un timp scurt şi util.
   Indexarea pe subiecte este un proces complex, care cere indexatorului cunoştinţe foarte ample de specialitate, el trebuie să cunoască la perfecţie domeniul pe care îl analizează, terminologia de specialitate, metodologia de indexare.
Vizualizarea înregistrărilor din baza de date a bibliotecii este accesibilă atât pentru utilizatorii proprii, cât si pentru cei din exterior, prin Internet.
 Din anul 2012 s-a început activ lucrul asupra întroducerii în baza de date a descrierilor analitice din revistele academice, şi mai apoi a tuturor revistelor editate în republică, care cuprind în prezent circa 34101 descrieri.
 Biblioteca Ştiinţifică Centrală a AŞM dispune de un potenţial documentar bogat, ce oferă cercetătorilor institutelor sa-şi îndeplinească eficient investigaţiile ştiinţifice dispune de un bogat fond de carte veche. Începînd din an. 2012 s-a început operaţiunea de descriere a documentelor din acest fond, conform normelor actuale de descriere. Această operaţiune va fi finalizată prin formarea bazei de date, care va fi pusă la dispoziţia utilizatorilor bibliotecii on-line.
În perioada actuală, când schimbările tehnologiilor informaţionale se mişcă cu o viteză foarte mare, important este ca Biblioteca AŞM şi bibliotecarii să continuie să ofere produse şi servicii de calitate, eficiente şi rapide. Şi în final vom menţiona că noi, şi catalogatorii, şi indexatorii, ne dăm toată stăruinţa de a-i ajuta pe utilizatori să găsească cu uşurinţă şi în termeni cât mai reduşi informaţia de care au nevoie. Asta e menirea noastră de bibliotecar contemporan.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu