2 decembrie 2013

Constanţa Abălăşei-Donosă "Avem nevoie de Eminescu”

Am avut frumoasa ocazie să cunoaştem un artist plastic, grafician, o poetă şi scriitoare din România – Constanţa Abălăşei-Donosă, care a răspuns pozitiv la invitaţia adresată de către Biblioteca Ştiinţifică Centrală “A. Lupan” de a participa în cadrul Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifica şi Didactică, editia a 2-a (28 octombrie – 1 noiembrie 2013) prin organizarea unei expoziţii de grafică în peniţă şi de a prezenta o carte recent apărută. D-na Constanţa Abălăşei-Donosă este cunoscuta ca poetă şi ca artist plastic. În acest an poeta a adus un omagiu Luceafărului poeziei româneşti prin editarea cărţii-album “Avem nevoie de Eminescu”, editată la Editura Nica, Tg. Mureş, prefăţată de Î.P.S. Arhiepiscop dr. Casian Crăciun şi fiind prezentată pe data de 28 octombrie în sala de şedinţe a bibliotecii.
Autoarea ne-a mărturisit că Eminescu a fost şi va rămâne pentru ea poetul de suflet, pentru toată creaţia sa, pentru că multe din poeziile lui i-au fost o mare inspiraţie, spre a le putea reda cu peniţa în grafică şi toată dragostea faţă de poezia eminesciană a căutat să o răsfrângă în graficele ei, aducăndu-ne în faţă un şir de portrete, peisaje, ilustraţii la poeziile marelui poet, fiind înfăţişate cu mare măiestrie cu peniţa şi penelul. Ilustratiile din cartea “Avem nevoie de Eminescu”, dovedesc că artista are o fantezie şi o putere extraordinară de a pătrunde în universul liricii eminesciene. În lucrarea dată alături de multe desene în peniţă sunt incluse şi acuarelele. Alături de portretele lui Eminescu şi a Veronicăi Micle în carte mai întâlnim şi portretele celor, care au scris despre marele poet şi despre opera eminesciană, ca : Nicolae Iorga, George Călinescu, Ioan Slavici, Tudor Arghezi, Lucian Blaga , Grigore Vieru s. a, făcându-le portretele, folosind fotografiile lor.
Toate aceste picturi au fost expuse la expoziţia de grafică “Aniversară Biblioteca Ştiinţifică Centrală “Andrei Lupan”, din holul bibliotecii, care ne-a impresionat cu lucrările sale excepţionale, dedicate lui Eminescu, prin ilustraţiile grafice la poeziile poetului : Pe lângă plopii fără soţ… ; Somnoroase păsărele; Floare albastră; Închinare lui Ştefan cel Mare ş.a., prin portretul lui Ion Creangă, portretul extraordinar În MEMORIAM – Mihai si Veronica (portretele lor cu plopul la mijloc) – o grafică în peniţă foarte tulburătoare, şi pictura: Împreună: în viaţă şi in moarte, etc.
      D-na graficiană ne-a demonstrat prin lucrările sale că este o mare creatoare a frumosului în arta grafică, este un grafician, illustrator si un pictor de mare valoare. D-na Constanţa Abălăşei-Donosă merită tot respectul tuturor admiratorilor Marelui Eminescu. Şi recent, pe lângă picturile donate parţial bibliotecii noastre a mai apărut o pictură nouă: clădirea Bibliotecii Ştiinţifice Centrale, pictată tot cu peniţa, şi la final vreau sa menţionez că grafica în peniţă este o artă rară şi extraordinară!!!


                                                                                                     A publicat: Tamara MARIAN
bibliotecar principal
                                   Serviciul: Catalogarea şClasificarea Literaturii


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu