29 octombrie 2013

Program de vizitare a Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, ediţia a II-a


28 octombrie –

1 noiembrie 


Adresă 


Biblioteca Științifică Centrala "A. Lupan" 
a Academiei de Stiinte a Moldovei 
str. Academiei 5a, Chisinau


tel: (373) 22 72 74 01


(373) 22 73 98 29

email: library@asm.mdPROGRAM

28 octombrie 2013  10.00–11.00 Inaugurarea Salonul Internațional de Carte Științifică și Didactică, ediția a II-a, dedicat aniversării a 85 ani de la fondarea Bibliotecii Științifice pe lângă Comitetul Științific Moldovenesc și jubileului de 50 de ani de la stabilirea ei ca Bibliotecă Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei.   Cuvânt de deschidere:

Academician Gheorghe DUCA, președintele Academiei de Științe a Moldovei
Dr. hab. Aurelia HANGANU, directorul Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan”

   Mesaje de salut:

dr. Igor ȘAROV, Viceminstrul Culturii al R. Moldova
Loreta HANDRABURA, Viceministrul Educației al R. Moldova
Mariana HARJEVSCHI, Președinte ABRM, director general BM „B.P. Hasdeu”

   Moment artistic: 

Evoluează elevii Colegiului de Muzică „Ștefan Neaga”

                                           11.00 -11.30 PREZENTARE LA STAND

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, București

Moderator: Mihai POPA

                                      11.40- 12.30 Sala de ședințe. Lansare de carte.

TODEA, Ana, AVRAM Monica. Portrete mureșene: dicţionar biobibliografic. Târgu-Mureș, 2013.

ABĂLAȘEI-DONOSĂ, Constanța. Avem nevoie de Eminescu. Târgu-Mureș, 2013.

Expoziție de grafică: Aniversară Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”, autor: Constanța ABĂLAȘEI-DONOSĂ


Moderator: Monica AVRAM


                                          13.00-14.00 PREZENTARE LA STAND


DIN COLECȚIILE BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE


· Biblioteca Universității de Stat „Alecu Russo”, Bălți

· Biblioteca Universității de Stat „Ion Creangă”

· Biblioteca Universității de Stat din Moldova

· Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „N. Testimițeanu”

                                         Moderator: Cristina CATEREV                                                  1410-1430 PREZENTARE LA STAND
  ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A ACADEMIILOR DE ŞTIINŢE (IAAS / МААН)
                                            Moderator: Alexandr Yurievich MOZDAKOV
                                                 14.40-15.00 PREZENTARE LA STAND

                                                       EDITURA NICO, Târgu-Mureș

                                               Moderator: Constanța ABĂLAȘEI-DONOSĂ  15.10-16.00 Sala de ședințe. Lansare de carte.

MORARU Anton. Basarabia sub jugul colonial al Rusiei Țariste 1812-1917. Chișinău: Labirint, 2012

MORARU Anton. Viața și activitatea profesorului și savantului Mihail Rotaru. Chișinău: Labirint, 2013
                                                             Moderator: Igor CHIOSA                                                                    29 octombrie 

9.00-9.40 PREZENTARE LA STAND

                                               Institutul de Zoologie al AŞM

  Atlasul speciilor de nevertebrate terestre: (incluse în Cadastrul regnului animal al Republicii Moldova ) / Derjanschi Valeriu, Baban Elena, Timuș Asea [et al.]; Academia de Științe a Moldovei. Chișinău, 2012

  Atlasul păsărilor clocitoare din Republica Moldova / Andrei Munteanu, Nicolai Zubcov, Grigori Gusan [et al.]; Academia de Științe a Moldovei. coord. Andrei Munteanu. Chișinău, 2011 

  Atlasul speciilor de vertebrate (mamifere, reptile, amfibieni, pești) incluse în Cadastrul regnului animal al Republicii Moldova / Munteanu Andrei, Nistreanu Victoria, Savin Anatolie [et al.]; Academia de Științe a Moldovei. Chișinău, 2013

                                   Moderatori: Andrei MUNTEANU, Valeriu DERJANSCHI


10.00-11.00 Sala de ședințe. Lansare de carte

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AȘM

ФУРДУЙ Ф.И., БАЛАН И.В., ЧОКИНЭ В.К., БОРОНЧУК Г.В. Температурозависимые реакции в процессе криоконсервации. Кишинэу, 2013. 608 с.

                                                         Moderator: Ion BALAN


11.10-12.00 PREZENTARE LA STAND

Institutul de Filologie al AŞM

CIMPOI Mihai. Esența Temeiului: istoria literaturii române preomderne la Târgoviște: eseuri monografice despre inceputurile literaturii române: Poeții Văcărești (Ienăchișă, Alecu, Nicolae, Iancu), Ion Heliade Rădulescu, Grigore Aalexandrescu, Vasile Cârlova, Ioan Alexandru Brătescu-Voinești. Târgoviște: Bibliotheca, 2013;

GAVRILOV Anatol. În căutarea de noi repere pe drumul gândirii: studii, articole, comunicări, prelegeri, fragmente. Omagiu 70 de ani. Chișinău: Profesional Service, 2013;

BAHNARU Vasile. Lingvistică și civilizație. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2013

BURLACU Alexandru. TEXISTENȚE. Vol. 3: Umbra lui Ulysse. Chișinău: Profesional Service, 2012.

                                                         Moderator: Vasile BAHNARU


                                               12.00-12.30 PREZENTARE LA STAND

                                 DIN COLECȚIILE BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE

                               Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” (Cluj-Napoca)

Prezentare de carte: (titlu rezervat)

                                                         Moderator: Dana MARCUS                                              13.00-13.30 PREZENTARE LA STAND

Institutul de Fiziologie și Protecția Plantelor al AŞM

Prezentare de carte: COREŢCHI Liubov. Bazele imunogenetice ale rezistenţei culturilor leguminoase la fitopatogeni. Ch., 2013

                                                   Moderator: Tatiana DOIBANI                                            13.30-14.00 PREZENTARE LA STAND

Editura Presa Universitară Clujeană

Prezentare de carte: Brusanowski Paul. STAT SI BISERICA IN VECHEA ROMANIE, INTRE 1821- 1925. Presa Universitară Clujeană, 2010

                                                     Moderator: Filip POP14.10-15.00 Sala de ședințe. Lansare de carte

Editura Universităţii din Bucureşti

TRIF Victorița. Profesia academică sau despre afacerea cunoașterii. Editura Univeristății, București, 2013;

TRIF Victorița. Lesson Planning. Good practices. București: Editura Universității din București, 2011

                                                Moderator: Aurelia HANGANU                                               15.10-15.30 PREZENTARE LA STAND

FONDUL RUSESC PENTRU CERCETĂRI FUNDAMENTALE (РФФИ)

Moderator: Anastasia TIMOFEEVA                                               15.40-16.30 PREZENTARE LA STAND

· Editura Știința

· Educational Centre

· S.A. Moldpresa

· Compania Mesageria d&d                                                                      30 octombrie 

Conferință științifică internațională:

BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ - PILON SPRE EDIFICAREA SOCIETĂȚII CUNOAȘTERII

9.00-10.00 Înregistrarea participanţilor

10.00-12.00 Sesiune de comunicări

                                                      Moderator: Aurelia HANGANU
  1. Dr. ȚURCAN Nelly. Publicarea electronică - un nou model pentru comunicarea științifică: revistele electronice din Republica Moldova, Universitatea de Stat din Moldova

  2. CĂZĂNARU Svetlana; DOBRE Carmen. Potenţialul informaţional al patrimoniului Bibliotecii Academiei Române în contextul societăţii cunoaşterii, Biblioteca Academiei Române

  3. TĂTĂRESCU Iulia. Competența profesională - premisa unei comunicări eficiente, Biblioteca Științifică Republicană Agrară

  4. CATEREV Cristina. Instrumente moderne de promovare a bibliotecii științifice în societatea cunoașterii, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”

  5. CORGHENCI Ludmila, CERNEAUSCAITE Irina: Soluții inteligente de argumentare a potențialului informațional al programelor analitice, Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM

  6. OSOIANU Vera: Biblioteca în era digitală: tendințe și prognoze, Biblioteca Națională a Moldovei

  7. POPA Mihai: Tradiție și inovaţie in bibliotecile contemporane, Editura Academiei Române

  8. HARCONIȚA Elena, Rolul inovaţional al Bibliotecii universitare in mediul educaţional modern, Biblioteca Universitară de Stat A. Russo, Bălți

9. GHINCULOV Silvia, CHERADI Natalia, Noi modalităţi de colaborare internaţională a Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, Biblioteca ASEM
12.00-12.20 Pauză de cafea

12.30-13.30 Sala de conferințe. Lansare de carte

                                            Editura Universităţii din Bucureşti

ENE Theodora E.D. Web site-ul corporatist - instrument de promovare a culturii organizaționale. București, Editura Universității din București, 2013.

                                                     Moderator: Aurelia HANGANU


13.30-14.15 Pauză de masă

14.15-16.00 Sesiune de comunicări

                                                     Moderator: Nelly ŢURCAN
  10. SUSARENCO Ala, Paradigme contemporane ale bibliotecii universitare în asigurarea calităţii învatamântului superior, Biblioteca ASEM

  11. NEGREA Gelu: Biblioteca: trecut, prezent, viitor

 12. COLESNIC Iuri: Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu” contributor recunoscut la cercetarea și valorificarea trecutului și prezentului comunității chișinăuiene, Cercetător BM „B.P.Hasdeu”.

  13. CERETEU Igor: Din istoria bibliotecii mănăstirii Țigănești, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”

  14. MANOLII Adela. Valoarea semantică a numelui Iuda, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”

  15. CHIOSA, Igor. Specificul creștinismului la basarabeni în viziunea lui Alexei Mateevici, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”

  16. BRĂIESCU Ana: Strategii de promovare a personalităților în societatea cunoașterii, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”

  17. HANGANU Aurelia: O istorie a bibliotecii în imagini, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”

                                              16.10-17.00 PREZENTARE LA STAND


DIN COLECȚIILE BIBLIOTECILOR

· Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”

· Biblioteca Universității de Stat din Tiraspol

· Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică a INCE

· Biblioteca Științifică Republicană Agrară

· Biblioteca Universității Libere Internaționale

· Biblioteca Universității Tehnice din Moldova

· Biblioteca Academiei de Muzică și Teatru

· Biblioteca Universității Slavone

· Biblioteca Academiei de Administrare Publică pe lângă Președintele RM

· Biblioteca AGEPI 
                                                 Moderator: Aurelia HANGANU                                                                  31 octombrie


10.00-10.30 Sala de ședințe. Lansare de carte 

GERU Ion, SUTER, Dieter. Resonance Effects of Excitons and Electrons, Basics and Applications. Springer 2013

                                                     Moderator: Ana BRĂIESCU10.30-11.00 PREZENTARE LA STAND

Institutul de Istorie al AŞM,

Facultatea de Istorie şi Filozofie a USM    

                                             Moderatori: Silvia CORLĂTEANU

                                                                       Ion GUMENÎI11.00-11.30 PREZENTARE LA STAND

Institutul Național de Cercetări Economice al AŞM11.40-12.30 Sala de ședințe. Lansare de carte

Academicianul Haralambie CORBU. Biobibliografie. Chişinău, 2013.

                                                  Moderator: Aurelia HANGANU

12.40-13.20 PREZENTARE LA STAND

DIN COLECȚIILE BIBLIOTECILOR PREUNIVERSITARE

· Biblioteca Colegiului de Construcţii

· Biblioteca Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie

                                                 Moderator: Ana BRĂIESCU
14.00- 17.00 Sala de conferințe.

Workshop: Free Author Workshop in Publishing: Get Read. Publish with Springer

Speakers: Dr. Frans LETTENSTROM,

                                           Prashanth MAHAGAONKAR, Springer

14.00- 14.10 Brief introduction to Springers history and strategy

                          (Dr. Frans Lettenstrom, Springer)

14.15-15.15 How to write for and Get Published in Scientific Journals

                         (Dr. Prashanth Mahagaonkar, Springer)

15.15-15.30 Coffee Break

15.30-15.45 Author Services: Support When You Publish With Springer

                         (Dr. Prashanth Mahagaonkar, Springer)

15.45-16.30 Discussion & Questions

                                                                         1 noiembrie 

10.00-11.00 PREZENTARE LA STAND

Institutul de Geografie și Ecologie al AŞM

Lansare de carte: 
FLOREA Serafim. Aglomerația orașului Chișinău: Studiu de geografie umană. Chișinău, 2013.

MELNICIUK Orest. Pavodki i navodnenia na rekah Moldovy. Chișinău, 2012

BEGU Adam. Biogeografia. Chișinău, 2012

BEGU Adam. Ecobioindicaţia. Chișinău, 2011

                                                            Moderator: Iurie BEJAN11.10-12.00 Sala de conferințe. Şedinţă de încheiere a lucrărilor în cadrul Salonului. Decernarea premiilor şi menţiunilor.

                                                       Moderator: Aurelia HANGANU13.00-15.00 Sala de conferințe.

Conferinţă ştiinţifică jubiliară: Biblioteca ştiinţifică - 85 de ani de istorie în comunitatea ştiinţifică


   EXPOZIȚII TEMATICE


                                                                    28 octombrie

Expoziție de flori decorative: Știința relevată în natură,

                            Organizator: Maricica Colţun, Grădina Botanică (Institut)                                                                   29-30 octombrie

Expoziție handmade: Bibliotecarul - varietas varietatum, organizator: Tatiana BORODATII, BM B.P. Hasdeu

Expoziție de carte: Publicațiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, organizator, CID Chișinău, BM B.P. Hasdeu                                                       28 octombrie - 1 noiembrie

Expoziție de lucrări din pănuși: Arta creației exprimată în fibre de porumb, organizator: Natalia CANGEA

Expoziţie de floristică: Floare… de carte. organizator Tatiana SCHIMBA


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu