3 decembrie 2013

Haralambie Corbu - critic literar, membru titular

Răsfoind filă cu filă biobibliografia ’’Academicianul Haralambie Corbu. Biobibliografie. Chişinău, 2013’’ este foarte reprezentativă dupa cum şi personalitatea descrisă în ea.
Academicianul H. Corbu este fidel bibliotecii noastre ca utilizator pe parcursul a 40 de ani. Fiind autor a circa 600 de lucrări ştiinţifice a donat bibliotecii 260 de exemplare, inclusiv 7 cu titlu de autor. Majoritatea literaturii donate este din domeniul activităţii academicianului.Critic literar, profesor universitar, membru titular academicianul H. Corbu a cercetat geneza literaturii naţionale moderne, interactiunile dintre literatură şi folclor. A îngrijit mai multe ediţii ale operei scriitorilor clasici.
Academicianul H.Corbu a pregătit doctori în filologie, a participat cu comunicări la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale. Pe parcursulactivităţii sale dnul academician a fost menţionat cu numeroase premii naţionale.
Biobibliografia cuprinde monografii, articole din reviste şi culegeri, interviuri. Ea este structurată în mai multe compartimente:
            1. Aprecieri
            2. Interviu
            3. Opera ştiinţifică
            4. Bibliografia
O parte din documente au fost consultate de visu. Academicianul H.Corbu a pus la dispoziţia alcătuitorilor biobibliografiei materiale din arhiva personală. Descrierile bibliografice sunt prezentate în limba originalului, conform standardelor în vigoare şi în ordine cronologică. Pentru a înlesni procesul de căutare, biobibliografia a fost înzestrata cu un bogat aparat auxiliar: indice alfabetic de nume, titluri.
Biobibliografia este destinată specialiştilor în filologie, cadrelor didactice, studenţilor.


A publicat: Maria POPESCUL
bibliotecar ptincipal
Serviciul: Catalogarea şi Clasificarea Literaturii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu