2 decembrie 2013

Recenzie la biobibliografia lui Haralambie Corbu

Biblioteca Academiei de Ştiinţe „Andrei Lupan” din Chişinău şi-a făcut o datorie de onoare prin elaborarea seriei de biobibliografii în care sunt cuprinşi deja cei mai importanţi academicieni. Selactarea informaţiilor are la bază munca zi de zi în cercetarea colecţiilor, fişierelor, bibliografiilor şi arhivelor personale.
Succintul subtitlu al lucrării – „biobibliografie” – merită formulat drept un studiu ştiinţifico-bibliografic, cercetare bibliografică fundamentală, deoarece ni se oferă rezultatele unui demers bibliografic de amploare, de analiză şi sinteză riguroasă, fiind o contribuţie de seamă la contabilizarea şi promovarea, dar şi valorificarea operei academicianului şi criticului literar.
H. Corbu prin lucrările sale s-a manifestat ca un specialist de mare valoare, un cercetător şi savant competent, scopul său principal în viaţă fiind dezvoltarea ştiinţei literare.
Biobibliografia a apărut în doua variante: on-line care este plasata pe pagina Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” şi tipărită pe hîrtie.
Varianta on-line inserează următoarele compartimente logistice: Aprecieri; Tabel cronologic; Distincţii; Corespondenţa; Fragmente din opera savantului; Bibliografia lucrărilor; File din albumul vieţii şi Indexuri auxiliari. Aprecierile sunt semnate de colegi, prieteni, foşti profesori ai savantului: Mihail Dolgan, Vasile Ciocanu,  Nicolae Corlăteanu, Dragoş Vicol, Eliza Botezatu. În cadrul Tabelului cronologic am acordat o mare atenţie drumului de creaţie a savantului. „Aprecierile” includ opinii despre savantul Haralambie Corbu ca personalitate şi ca promotor al valorilor culturale autohtone. În cadrul „Tabelului cronologic” am acordat o mare atenţie drumului de creaţie a savantului. Compartimentul „Distincţii” – meritele acumulate pe tot parcursul activităţii lui ca savant şi critic literar. În compartimentul „Corespondenţa” – se văd firele sufleteşti ce-l leagă de părinţi, de baştina lui, de meleagurile străbune. Compartimentul „Fragmenete din opera savantului” cuprinde unele din cele mai importante lucrări pe diferite genuri de literatură din opera scriitorului şi criticului literar, care constituie un imperativ adresat cititorilor de a continua munca asiduă a savantului. După el rămân numeroase cărţi şi articole, o impresionantă bibliotecă. Compartimentul „Bibliografia lucrărilor” – toată activitatea lui literară pe tot parcursul vieţii. Compartimentul „File din albumul vieţii” – frumoasele amintiri despre oamenii dragii, care reflectă evenimentele cele mai memorabile din trecut şi prezent.

Biobibliografia este însoţită de 4 indexuri auxiliare, acestea facilitând substanţial utilizarea lucrării din punct de vedere al numelui persoanelor implicate în editarea documentelor incluse în biobibliografie, a titlurilor lucrărilor savantului, a lucrărilor recenzate şi a aprecierilor activităţii academicianului.
Varianta tipărită este puţin mai simplă în comparaţie cu cea on-line, incluzând numai câteva compartimente sus menţionate.
A devenit deja o tradiţie ca Biblioteca Academiei de Ştiinţe „Andrei Lupan” să lanseze publicaţii bibliografice de o talie profesională înaltă, utile/necesare utilizatorilor. Această biobibliografie sperăm să satisfacă interesul criticilor literari din ţară, că prin ea s-a lăsat o urmă, oricât de modestă ar fi, pentru posteritate, fiindcă literatura este un instrument al discursului.                                                   A publicat: Tatiana CELPAN
şef serviciu
                                           Serviciul: Catalogarea şi Clasificarea LiteraturiiNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu