2 decembrie 2013

Colecţia de carte a Institutului de Istorie AŞM şi Facultăţii de Istorie şi Filosofie USM în cadrul Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică

În cadrul Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, editia a II-a, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice pe lingă Comitetul Ştiinţific Moldovenesc şi jubileului de 50 de ani de la stabilirea ei ca Bibliotecă Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinte a Moldovei care s-a desfăşurat între 28 octombrie si 1 noiembrie 2013 a avut loc un eveniment ştiinţific deosebit, este vorba de prezentarea colecţiilor de cărţi din Republica Moldova, Rusia si Romania.
Prezentarea a fost deschisă la 31 octombrie 10.30 de către directorul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale “A. Lupan” Aurelia HANGANU, menţionând importanţa colecţiilor de carte ştiinţifică în fodul bibliotecii noastre.


M-a impresionat mult această prezentare a Institutului de Istorie al AŞM şi a facultăţii de Istorie şi Filosofie al Universităţii de Stat din Moldova, cu colecţia de carte ce a prezentat-o istoricul Demir DRAGNEV, Membru Corespondent al Institutului de Istorie al AŞM şi decanul facultăţii, Ion GUMENÎI. Au fost expuse public câteva din lucrările noi publicate ale istoricilor ca: Anatol PETRENCU cu lucrarea “Istoria Contemporană. Studii, materiale, atitudini”, Ion EREMIA “Chestiunea Basarabiei”, Valentin TOMULEŢ “Basarabia în epoca modernă” în 3 volume şi “Basarabia în sistemul economic şi politic”, Dinu POŞTARENCU “Destinul românilor basarabeni sub dominaţia ţaristă”, “Istorie şi credinţă în preocupările academicianului Andrei Eşanu”, revista “Promemoria” şi “Dystopia” etc.
Demir DRAGNEV a apreciat înalt munca ştiinţifică depusă de către autorii noii ediţii, menţionând că aceste carţi sunt destul de appreciate, a descris conţinutul acestor lucrări, la care autorii au depus o munca destul de mare, pentru ca viitorilor istorici să le fie mult mai uşor să însuşească şi să cerceteze domeniul ales. La eveniment au luat parte academicieni, oaspeţi şi personalul bibliotecii. Au fost făcute donaţii din colecţiile de carti ale istoricilor pentru Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan”care va contribui la satisfacerea dorinţelor de lectură a utilizatorilor, la sporirea gradului de diseminare a informaţiilor istorice veridice.A publicat: Tatiana CELPAN
şef serviciu
Serviciul: Catalogarea şi Clasificarea Literaturii
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu