2 decembrie 2013

Begu Adam „Biogeografia organismelor unicate şi ameninţate”.

În perioada Salonului de Carte Ştiinţifică şi Didactică, ediţia a II-a , dedicat aniversării a 85 ani de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice pe lângă Comitetul Ştiinţific Moldovenesc şi jubileului de 50 de ani de la stabilirea ei ca BŞC a Academiei de Ştiinţe a Moldovei , au avut loc mai multe manifestări desfăsurate în incinta BŞC „A. Lupan”: şedinţa de descidere a Salonului, prezentări la standuri, lansări de carte, conferinţa ştiinţifică internaţională, expozitii, conferinţa consacrată jubileului BŞC „A. Lupan” etc.
O carte ştiinţifică şi didactică este considerată unică prin valoarea şi performanţa ei. Unicitatea cărţilor ştiinţifice presupune şi promovarea lor.La data de 1 noiembrie 2013 în sala mică a BŞC „A. Lupan” au fost propuse pentru lansare mai multe cărţi :

1.  Florea Serafim “Aglomeraţia oraşului Chişinău : studiu de geografie umană”.- Ch., 2013

2. Мельничук Орест “Паводки и наводнения на реках Молдовы”.- Ch., 2012

3.Begu Adam „Biogeografia organismelor unicate şi ameninţate”.- Ch., 2012


    
Deosebit de interesantă a fost prezentarea cărţii doctorului habilitat în biologie, şef al Lab. Ecobioindicaţie şi Radioecologie din cadrul Institutului de Ecologie şi Geografie Begu Adam „Biogeografia organismelor unicate şi ameninţate”. Domeniul de activitate al autorului – ecobioindicatie, biogeografie, conservarea patrimoniului natural. Autor a peste 150 publicaţii ştiinţifice inclusiv 6 monografii, conducător a 4 teze de doctorat, a elaborat 6 cursuri de prelegeri la disciplinele biologice. Lucrarea dr. hab. A. Begu lansată în cadrul Salonului prezintă un rezultat al muncii titanice de mai mulţi ani în cadrul cercetărilor ştiinţifice. Această lucrare reprezintă un studiu ştiinţific de sinteză a realizărilor autorului vis a vis de efectivul şi distribuţia terestră a celor mai originale şi vulnerabile grupe de organisme unicate. 
Caracterul ştiinţific şi de popularizare a lucrării, îi permite autorului să expună situaţia actuală privind starea biodiversităţii unicate şi ameninţate cu dispariţia de pe Terra, îi oferă posibilitatea elaborării diverselor măsuri de avertizare şi ameliorare a situaţiei, are ca scop asigurarea unui echilibru ecologic în cele mai vulnerabile ecosisteme, prin protecţia, ameliorarea, conservarea şi valorificarea resurselor naturale mondiale. Lucrarea conţine o informaţie amplă, multilaterală, diversă privind răspândirea, biologia, ecologia si protecţia anumitor specii de plante şi animale.
Textul accesibil însoţit de imagini color, prezentarea atrăctivă, fac din acest studiu enciclopedic un ghid performant, care va oferi răspuns la unele provocări majore ale mileniului.
Toate cărţile propuse pentru discuţie prezintă mult interes datorită temelor tratate şi pot servi ca un instrument ştiinţific de lucru pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice de profil.
Lucrarea poate fi utilă pentru specialistii din domeniile biogeografiei, biologiei, ecologiei, protecţiei mediului inconjurător, botanicii, conservării biodiversităţii, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi cadrelor didactice de profil, atât cât şi pentu cititorul pasionat de Natură, Biodiersitate, Patrimoniu Natural al Umanităţii.
                                                


A publicat: Ludmila GHELETA
bibliotecar principal
Serviciul: Catalogarea şi Clasificarea Literaturii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu