9 aprilie 2014

Workshop : "Cum să evităm situaţiile de conflict în familie?"


   Ieri, 8 aprilie 2014, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale "A. Lupan" a avut loc Workshop-ul cu genericul : "Cum să evităm situaţiile de conflict în familie?". În cadul acestui eveniment au fost abordate următoarele teme : Cum să evităm situaţiile de conflict în familie, Diferenţele dintre familia tradiţională şi familia modernă, Egalitate părţilor în cuplu. 
   La eveniment au participat studenţi şi elevi din cadrul mai multor instituţii şcolare şi universitare. Oaspeţi de seamă la eviment au fost : familia Nicolae şi Nina Şaptefraţi, psihologul Cristina Moroz Brătescu şi experţii Valeriu Mîndru, Victor Moraru, Ina Volsociuc şi Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb.
   Acum cînd societatea noastră se confruntă cu un număr mare de divorţuri şi conflicte, un exemplu demn de urmat prezintă familia Şaptefraţi, care ne-a împărtăşit frumoasa lor experienţă de viaţă, trăită împreună timp de mulţi ani de casnicie fericită. Istoria fericitei lor căsnicii se datorează respectului reciproc, increderii, prieteniei, dragostei şi fidelităţii.
 Acest eveniment s-a desfăşurat cu sprijinul Secţiei Ştiinţe Sociale şi Economice a Ademiei de Ştiinţe a Moldovei; Universitatea de Stat a Moldovei, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării; Uniunea Naţională a Studenţilor şi Tineretului din Republica Moldova; Platformei "Dialog Eurasia"; Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport.
  Participanţii au întreţinut un dialog liber cu experţii, au căpătat experienţă, au aflat multe lucruri noi şi interesante despre cum să formezi o familie, cum să menţii o familie şi cum să te cunoşti pe tine însuţi. Toţi cei prezenţi la eveniment au primit ecusoane şi certificate de participare.


Imagini din cadrul evenimentului :

3 decembrie 2013

Asociaţia Internaţională a Academiilor de Ştiinţe "МААН"

Toate manifestările de la Salonul Internaţional de Carte Ştiinţifică si Didactică  au fost importante şi interesante, dar mi-a plăcut în mod deosebit prezentarea standului de cărţi a
Asociaţilor Internaţionale a Academiilor de Ştiinte МААН.
Asociaţia a prezentat o informaţie inestimabilă în dezvoltarea relaţiilor între savanţii
Academiilor naţionale. Sub egida МААН se realizează multe programe ştiinţifice şi de cer-cetare, se publică rezultatul final al cercetărilor.
Pentru îmbunătăţirea lucrului Asociaţiei МААН în fiecare an se organizează conferinţe, unde se primesc hotărâri pentru realizarea durabilă a proceselor integraţioniste şi formării unui spaţiu informaţional unic. A fost creat portalul informaţiei electronice despre toate publicaţiile care au apărut în spaţiul CSI. La fel a fost creat “Comitetul de editare a  сărţilor”. Aceasta determină la organizarea informaţională a savanţilor la productivitatea cercetărilor ştiinţifice.
La etapa actuală în componenţa  Comitetului de editare a cărţilor, în cadrul МААН sunt reprezentanţii Academiilor de Ştiinţe a ţărilor CSI (Rusia, Belarus, Moldova, Ucraina, Kazahstan, Azerbaidjan etc.).
În anul 2010 se organizează concursul international a proiectului “Cartea ştiinţifică –editări ştiinţifice”. În anul 2011 se organizează concursul Premiului International în numele “D. Lihaciov”, pentru cele mai bune lucrări ştiinţifice.


A publicat: Eleonora ŢURCAN
bibliotecar
Serviciul: Catalogarea şi Clasificarea Literaturii

Haralambie Corbu - critic literar, membru titular

Răsfoind filă cu filă biobibliografia ’’Academicianul Haralambie Corbu. Biobibliografie. Chişinău, 2013’’ este foarte reprezentativă dupa cum şi personalitatea descrisă în ea.
Academicianul H. Corbu este fidel bibliotecii noastre ca utilizator pe parcursul a 40 de ani. Fiind autor a circa 600 de lucrări ştiinţifice a donat bibliotecii 260 de exemplare, inclusiv 7 cu titlu de autor. Majoritatea literaturii donate este din domeniul activităţii academicianului.Critic literar, profesor universitar, membru titular academicianul H. Corbu a cercetat geneza literaturii naţionale moderne, interactiunile dintre literatură şi folclor. A îngrijit mai multe ediţii ale operei scriitorilor clasici.
Academicianul H.Corbu a pregătit doctori în filologie, a participat cu comunicări la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale. Pe parcursulactivităţii sale dnul academician a fost menţionat cu numeroase premii naţionale.
Biobibliografia cuprinde monografii, articole din reviste şi culegeri, interviuri. Ea este structurată în mai multe compartimente:
            1. Aprecieri
            2. Interviu
            3. Opera ştiinţifică
            4. Bibliografia
O parte din documente au fost consultate de visu. Academicianul H.Corbu a pus la dispoziţia alcătuitorilor biobibliografiei materiale din arhiva personală. Descrierile bibliografice sunt prezentate în limba originalului, conform standardelor în vigoare şi în ordine cronologică. Pentru a înlesni procesul de căutare, biobibliografia a fost înzestrata cu un bogat aparat auxiliar: indice alfabetic de nume, titluri.
Biobibliografia este destinată specialiştilor în filologie, cadrelor didactice, studenţilor.


A publicat: Maria POPESCUL
bibliotecar ptincipal
Serviciul: Catalogarea şi Clasificarea Literaturii

Мельничук Орест «Pavodki i navodnenia na rekah Moldovy»

Прошедший в конце октября текущего года „Salon de Carte” предоставил нам возможность ознакомиться с новейшими изданиями научной литературы в области естественных, точных и гумманитарных наук. На нем были представлены книги, вышедшие в издательствах Молдовы, Румынии и России. Так как я являюсь специалистом в области систематизации литературы по естественным и точным наукам, большой интерес вызвали у меня презентации книг молдавских и российских ученых.
Хочу подробнее поделиться впечатлениями о книге доктора хабилитат географических наук Мелиничука Ореста «Pavodki i navodnenia na rekah Moldovy. Chisinau, 2012». Издание книги осуществлено в рамках Государственной программы "Cercetari Ştiinţifice si de Management al Calităţii Apelor". Катастрофические наводнения на реках Молдовы за последние 20 лет нанесли значительный материальный и социальный ущерб Республике Молдова, составляющий десятки и сотни миллионов долларов. Проблема паводков и , как следствие их, наводнения являются особо приоритетным направлением научной гидрологии и смежных с ней наук. В книге дан анализ современного состояния исследований паводочного стока на реках Молдовы и рассмотрены принципы математического моделирования характеристик дождевых паводков на основе генетико-статистического метода. Автором предлагается комплекс мер по снижению материального и социального ущерба от наводнений.
Данная книга была рекомендована научным работникам и специалистам в области водного хозяйства, студентам и докторантам. Присутствующие на презентации книги высказали слова благодарности и пожелания дальнейших научных открытий автору работы.


A publicat: Natalia GULEAIEVA
bibliotecar
Serviciul: Catalogarea şi Clasificarea Literaturii

2 decembrie 2013

Представление РФФИ в рамках «2-го Международного Салона научной и дидактической книги»

В Центральной Научной Центральной Библиотеке «А. Лупан» Академии Наук Молдовы, проводился «2-й Международный салон научной и дидактической книги», в период с 28 октября- по 1 ноября. В рамках салона был представлен Российский фонд фундаментальных исследований. Анастасия Тимофеева, представитель фонда, рассказала о том, что Фонд поддерживает наиболее активный научно-технический потенциал страны, обеспечивает ученых России финансовой поддержкой, реализует конкурсные механизмы финансирования научных исследований.

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) создан указом Президента Российской Федерации в 1992 году по инициативе крупнейших ученых страны. Он находится в ведении Правительства Российской Федерации, основной целью которой является поддержка научно-исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной науки на конкурсной основе,
В 2007 г. Фонд приступил к реализации Программы поддержки молодых ученых России, а также стран СНГ.
В настоящее время Фонд осуществляет разные виды конкурсов и конкурсных программ поддержки ученых, в том числе международные По результатам проведенных работ издано более 450 тыс. научных публикаций, в том числе около 180 тыс. журнальных статей.
Основная задача Фонда – это проведение конкурсного отбора лучших научных проектов из числа тех, что представлены Фонду учеными, и последующее финансирование этих проектов.РФФИ выделяет ученым средства для поддержки фундаментальных исследований. 


Фонд регулярно издает "Информационный бюллетень РФФИ", и "Вестник РФФИ» где публикуются исследования и достижения ученых.A publicat: Valentina TCACENCO
bibliotecar principal
Serviciul: Catalogarea şi Clasificarea Literaturii

“ Free Author Workshop in Publishing. Get Read. Publish with Springer”

În cadrul “Salonului de carte ştiintifică şi didactică”, care a avut loc în Biblioteca Ştiintifică Centrală “A. Lupan” a AŞM în zilele de 28 octombrie - 1 noiembrie a avut loc multe manifestări. Unu din care a fost: “ Free Author Workshop in Publishing. Get Read. Publish with Springer”.

It was really wonderful to find out something useful for the researchers. Dr. Franz Lettenstrom represented a brief introduction to Springer’s history and strategy. The aim of Springer is to support all the researches from many countries, which want their results of researching to be published. Many publishing offices in many countries try to publish the recent books and scientific journals for the use of the scientists. Our Library has the access to the on-line Springer publications.
The second theme of this Workshop was the lecture of Dr. Prachanth Mahagaonkar: How to write for and get published in scientific journals. There exist some rules for publishing an article or book with Springer. They teach the authors how to write the article as to be submitted, how to build the content: the beginning, the middle part and the end. What has to be the first: the title or the text. How one can write the conclusion. One of the important things is how to choose the right journal for one’s publication. When you publish with Springer there is the “Author Support Services”, which help the authors with any problem they have. The lecture was very detailed and was of great interest and very useful for those who writes the articles and is ready to publish them as to be read in the scientific society.A publicat: Valentina TCACENCO
bibliotecar principal
Serviciul: Catalogarea şi Clasificarea Literaturii


Constanţa Abălăşei-Donosă "Avem nevoie de Eminescu”

Am avut frumoasa ocazie să cunoaştem un artist plastic, grafician, o poetă şi scriitoare din România – Constanţa Abălăşei-Donosă, care a răspuns pozitiv la invitaţia adresată de către Biblioteca Ştiinţifică Centrală “A. Lupan” de a participa în cadrul Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifica şi Didactică, editia a 2-a (28 octombrie – 1 noiembrie 2013) prin organizarea unei expoziţii de grafică în peniţă şi de a prezenta o carte recent apărută. D-na Constanţa Abălăşei-Donosă este cunoscuta ca poetă şi ca artist plastic. În acest an poeta a adus un omagiu Luceafărului poeziei româneşti prin editarea cărţii-album “Avem nevoie de Eminescu”, editată la Editura Nica, Tg. Mureş, prefăţată de Î.P.S. Arhiepiscop dr. Casian Crăciun şi fiind prezentată pe data de 28 octombrie în sala de şedinţe a bibliotecii.
Autoarea ne-a mărturisit că Eminescu a fost şi va rămâne pentru ea poetul de suflet, pentru toată creaţia sa, pentru că multe din poeziile lui i-au fost o mare inspiraţie, spre a le putea reda cu peniţa în grafică şi toată dragostea faţă de poezia eminesciană a căutat să o răsfrângă în graficele ei, aducăndu-ne în faţă un şir de portrete, peisaje, ilustraţii la poeziile marelui poet, fiind înfăţişate cu mare măiestrie cu peniţa şi penelul. Ilustratiile din cartea “Avem nevoie de Eminescu”, dovedesc că artista are o fantezie şi o putere extraordinară de a pătrunde în universul liricii eminesciene. În lucrarea dată alături de multe desene în peniţă sunt incluse şi acuarelele. Alături de portretele lui Eminescu şi a Veronicăi Micle în carte mai întâlnim şi portretele celor, care au scris despre marele poet şi despre opera eminesciană, ca : Nicolae Iorga, George Călinescu, Ioan Slavici, Tudor Arghezi, Lucian Blaga , Grigore Vieru s. a, făcându-le portretele, folosind fotografiile lor.
Toate aceste picturi au fost expuse la expoziţia de grafică “Aniversară Biblioteca Ştiinţifică Centrală “Andrei Lupan”, din holul bibliotecii, care ne-a impresionat cu lucrările sale excepţionale, dedicate lui Eminescu, prin ilustraţiile grafice la poeziile poetului : Pe lângă plopii fără soţ… ; Somnoroase păsărele; Floare albastră; Închinare lui Ştefan cel Mare ş.a., prin portretul lui Ion Creangă, portretul extraordinar În MEMORIAM – Mihai si Veronica (portretele lor cu plopul la mijloc) – o grafică în peniţă foarte tulburătoare, şi pictura: Împreună: în viaţă şi in moarte, etc.
      D-na graficiană ne-a demonstrat prin lucrările sale că este o mare creatoare a frumosului în arta grafică, este un grafician, illustrator si un pictor de mare valoare. D-na Constanţa Abălăşei-Donosă merită tot respectul tuturor admiratorilor Marelui Eminescu. Şi recent, pe lângă picturile donate parţial bibliotecii noastre a mai apărut o pictură nouă: clădirea Bibliotecii Ştiinţifice Centrale, pictată tot cu peniţa, şi la final vreau sa menţionez că grafica în peniţă este o artă rară şi extraordinară!!!


                                                                                                     A publicat: Tamara MARIAN
bibliotecar principal
                                   Serviciul: Catalogarea şClasificarea Literaturii


Anton Moraru „Basarabia sub jugul colonial al Rusiei Ţariste, 1812-1917”

Pe data de 28 octombrie 2013 în cadrul Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică în sala de şedinţe a bibliotecii a fost lansată monografia dr. în ştiinţe istorice, prof. univ. Anton Moraru „Basarabia sub jugul colonial al Rusiei Ţariste, 1812-1917”, apărută în an. 2012 la Chişinău la Editura „Labirint”. În această lucrare este arătat tot dramatizmul ocupării de către Rusia Ţaristă a teritoriului dintre Prut şi Nistru – partea cea mai bogată şi rodnică a Ţării noastre Moldova.
Autorul a studiat multe documente din arhivă, publicaţii istorice publicate anterior pe aceeaşi temă. Monografia este compusă din 10 capitole, unde dl.Anton Moraru abordează diverse probleme ca: tragedia învăţământului în Basarabia ocupată; evoluţia economică a Basarabiei sub jugul Rusiei Ţariste (1812-1917); colonizarea Basarabiei cu populaţie străină; despre Biserica Basarabiei, anexată la Sinodul Rusesc ş.a. Şi în încheiere autorul remarcă, că după tot greul îndurat de basarabenii români, după toată urgia regimului ţarist rus, după 200 de ani de ocupaţie, de deportări în masă şi rusificare, Basarabia a putut cu demnitate să-şi păstreze limba sa română, identitatea românească.
Consider, că recenta monografie este o lucrare fundamentală a distinsului istoric Anton Moraru.


                                               A publicat: Tamara MARIAN
bibliotecar principal
                                           Serviciul: Clasificarea si Catalogarea Literaturii

Editura: “Springer”

La seminarul “Springer” de pe data de 31.10.2013 m-a impresionat mult modul în care moderatorii din Germania povesteau despre editură. Editura ”Springer” colaborează cu toate ţările şi editează cărţi şi reviste în toate limbile şi în toate domeniile ştiinţei şi tehnologiei.    
Moderatorii ne relatau date concrete depre istoria, strategia, publicistica şi serviciile oferite de editură : spre exeplu cărţi on-line pe toate dispozitivele de citire şi altele.
Springer Link este una din cele mai importante baze de date pentru reviste de înaltă calitate, serii şi cărţi, lucrări de referinţă şi colecţii arhivare on-line. Biblioteca Ştiinţifică Centrală  “A. Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei oferă acces la bazele de date pentru cercetători şi savanţi.
Pe data de 01.11.203 am participat la şedinţa  de încheiere a lucrărilor din cadrul  Salonului şi decernarea premiilor unde a luat cuvântul Preşedintele AŞM d. Gh. Duca, Vicepreşedintele AŞM d. T. Furdui, d-a director a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale “ A.Lupan” AŞM Aurelia Hanganu şi alţii.
Am studiat şi mi-au plăcut  cum au fost organizate expoziţiile de carte: a universităţilor şi editurilor; Colecţiile despre Chişinău de la tradiţii la modern; decorative din flori; lucrări în pănuşi şi alte.


                                                A publicat: Raisa CERVINSCHI
bibliotecar
                                            Serviciul: Catalogarea şi Clasificarea Literaturii


Recenzie la biobibliografia lui Haralambie Corbu

Biblioteca Academiei de Ştiinţe „Andrei Lupan” din Chişinău şi-a făcut o datorie de onoare prin elaborarea seriei de biobibliografii în care sunt cuprinşi deja cei mai importanţi academicieni. Selactarea informaţiilor are la bază munca zi de zi în cercetarea colecţiilor, fişierelor, bibliografiilor şi arhivelor personale.
Succintul subtitlu al lucrării – „biobibliografie” – merită formulat drept un studiu ştiinţifico-bibliografic, cercetare bibliografică fundamentală, deoarece ni se oferă rezultatele unui demers bibliografic de amploare, de analiză şi sinteză riguroasă, fiind o contribuţie de seamă la contabilizarea şi promovarea, dar şi valorificarea operei academicianului şi criticului literar.
H. Corbu prin lucrările sale s-a manifestat ca un specialist de mare valoare, un cercetător şi savant competent, scopul său principal în viaţă fiind dezvoltarea ştiinţei literare.
Biobibliografia a apărut în doua variante: on-line care este plasata pe pagina Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” şi tipărită pe hîrtie.
Varianta on-line inserează următoarele compartimente logistice: Aprecieri; Tabel cronologic; Distincţii; Corespondenţa; Fragmente din opera savantului; Bibliografia lucrărilor; File din albumul vieţii şi Indexuri auxiliari. Aprecierile sunt semnate de colegi, prieteni, foşti profesori ai savantului: Mihail Dolgan, Vasile Ciocanu,  Nicolae Corlăteanu, Dragoş Vicol, Eliza Botezatu. În cadrul Tabelului cronologic am acordat o mare atenţie drumului de creaţie a savantului. „Aprecierile” includ opinii despre savantul Haralambie Corbu ca personalitate şi ca promotor al valorilor culturale autohtone. În cadrul „Tabelului cronologic” am acordat o mare atenţie drumului de creaţie a savantului. Compartimentul „Distincţii” – meritele acumulate pe tot parcursul activităţii lui ca savant şi critic literar. În compartimentul „Corespondenţa” – se văd firele sufleteşti ce-l leagă de părinţi, de baştina lui, de meleagurile străbune. Compartimentul „Fragmenete din opera savantului” cuprinde unele din cele mai importante lucrări pe diferite genuri de literatură din opera scriitorului şi criticului literar, care constituie un imperativ adresat cititorilor de a continua munca asiduă a savantului. După el rămân numeroase cărţi şi articole, o impresionantă bibliotecă. Compartimentul „Bibliografia lucrărilor” – toată activitatea lui literară pe tot parcursul vieţii. Compartimentul „File din albumul vieţii” – frumoasele amintiri despre oamenii dragii, care reflectă evenimentele cele mai memorabile din trecut şi prezent.

Biobibliografia este însoţită de 4 indexuri auxiliare, acestea facilitând substanţial utilizarea lucrării din punct de vedere al numelui persoanelor implicate în editarea documentelor incluse în biobibliografie, a titlurilor lucrărilor savantului, a lucrărilor recenzate şi a aprecierilor activităţii academicianului.
Varianta tipărită este puţin mai simplă în comparaţie cu cea on-line, incluzând numai câteva compartimente sus menţionate.
A devenit deja o tradiţie ca Biblioteca Academiei de Ştiinţe „Andrei Lupan” să lanseze publicaţii bibliografice de o talie profesională înaltă, utile/necesare utilizatorilor. Această biobibliografie sperăm să satisfacă interesul criticilor literari din ţară, că prin ea s-a lăsat o urmă, oricât de modestă ar fi, pentru posteritate, fiindcă literatura este un instrument al discursului.                                                   A publicat: Tatiana CELPAN
şef serviciu
                                           Serviciul: Catalogarea şi Clasificarea LiteraturiiColecţia de carte a Institutului de Istorie AŞM şi Facultăţii de Istorie şi Filosofie USM în cadrul Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică

În cadrul Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, editia a II-a, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice pe lingă Comitetul Ştiinţific Moldovenesc şi jubileului de 50 de ani de la stabilirea ei ca Bibliotecă Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinte a Moldovei care s-a desfăşurat între 28 octombrie si 1 noiembrie 2013 a avut loc un eveniment ştiinţific deosebit, este vorba de prezentarea colecţiilor de cărţi din Republica Moldova, Rusia si Romania.
Prezentarea a fost deschisă la 31 octombrie 10.30 de către directorul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale “A. Lupan” Aurelia HANGANU, menţionând importanţa colecţiilor de carte ştiinţifică în fodul bibliotecii noastre.


M-a impresionat mult această prezentare a Institutului de Istorie al AŞM şi a facultăţii de Istorie şi Filosofie al Universităţii de Stat din Moldova, cu colecţia de carte ce a prezentat-o istoricul Demir DRAGNEV, Membru Corespondent al Institutului de Istorie al AŞM şi decanul facultăţii, Ion GUMENÎI. Au fost expuse public câteva din lucrările noi publicate ale istoricilor ca: Anatol PETRENCU cu lucrarea “Istoria Contemporană. Studii, materiale, atitudini”, Ion EREMIA “Chestiunea Basarabiei”, Valentin TOMULEŢ “Basarabia în epoca modernă” în 3 volume şi “Basarabia în sistemul economic şi politic”, Dinu POŞTARENCU “Destinul românilor basarabeni sub dominaţia ţaristă”, “Istorie şi credinţă în preocupările academicianului Andrei Eşanu”, revista “Promemoria” şi “Dystopia” etc.
Demir DRAGNEV a apreciat înalt munca ştiinţifică depusă de către autorii noii ediţii, menţionând că aceste carţi sunt destul de appreciate, a descris conţinutul acestor lucrări, la care autorii au depus o munca destul de mare, pentru ca viitorilor istorici să le fie mult mai uşor să însuşească şi să cerceteze domeniul ales. La eveniment au luat parte academicieni, oaspeţi şi personalul bibliotecii. Au fost făcute donaţii din colecţiile de carti ale istoricilor pentru Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan”care va contribui la satisfacerea dorinţelor de lectură a utilizatorilor, la sporirea gradului de diseminare a informaţiilor istorice veridice.A publicat: Tatiana CELPAN
şef serviciu
Serviciul: Catalogarea şi Clasificarea Literaturii
Begu Adam „Biogeografia organismelor unicate şi ameninţate”.

În perioada Salonului de Carte Ştiinţifică şi Didactică, ediţia a II-a , dedicat aniversării a 85 ani de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice pe lângă Comitetul Ştiinţific Moldovenesc şi jubileului de 50 de ani de la stabilirea ei ca BŞC a Academiei de Ştiinţe a Moldovei , au avut loc mai multe manifestări desfăsurate în incinta BŞC „A. Lupan”: şedinţa de descidere a Salonului, prezentări la standuri, lansări de carte, conferinţa ştiinţifică internaţională, expozitii, conferinţa consacrată jubileului BŞC „A. Lupan” etc.
O carte ştiinţifică şi didactică este considerată unică prin valoarea şi performanţa ei. Unicitatea cărţilor ştiinţifice presupune şi promovarea lor.La data de 1 noiembrie 2013 în sala mică a BŞC „A. Lupan” au fost propuse pentru lansare mai multe cărţi :

1.  Florea Serafim “Aglomeraţia oraşului Chişinău : studiu de geografie umană”.- Ch., 2013

2. Мельничук Орест “Паводки и наводнения на реках Молдовы”.- Ch., 2012

3.Begu Adam „Biogeografia organismelor unicate şi ameninţate”.- Ch., 2012


    
Deosebit de interesantă a fost prezentarea cărţii doctorului habilitat în biologie, şef al Lab. Ecobioindicaţie şi Radioecologie din cadrul Institutului de Ecologie şi Geografie Begu Adam „Biogeografia organismelor unicate şi ameninţate”. Domeniul de activitate al autorului – ecobioindicatie, biogeografie, conservarea patrimoniului natural. Autor a peste 150 publicaţii ştiinţifice inclusiv 6 monografii, conducător a 4 teze de doctorat, a elaborat 6 cursuri de prelegeri la disciplinele biologice. Lucrarea dr. hab. A. Begu lansată în cadrul Salonului prezintă un rezultat al muncii titanice de mai mulţi ani în cadrul cercetărilor ştiinţifice. Această lucrare reprezintă un studiu ştiinţific de sinteză a realizărilor autorului vis a vis de efectivul şi distribuţia terestră a celor mai originale şi vulnerabile grupe de organisme unicate. 
Caracterul ştiinţific şi de popularizare a lucrării, îi permite autorului să expună situaţia actuală privind starea biodiversităţii unicate şi ameninţate cu dispariţia de pe Terra, îi oferă posibilitatea elaborării diverselor măsuri de avertizare şi ameliorare a situaţiei, are ca scop asigurarea unui echilibru ecologic în cele mai vulnerabile ecosisteme, prin protecţia, ameliorarea, conservarea şi valorificarea resurselor naturale mondiale. Lucrarea conţine o informaţie amplă, multilaterală, diversă privind răspândirea, biologia, ecologia si protecţia anumitor specii de plante şi animale.
Textul accesibil însoţit de imagini color, prezentarea atrăctivă, fac din acest studiu enciclopedic un ghid performant, care va oferi răspuns la unele provocări majore ale mileniului.
Toate cărţile propuse pentru discuţie prezintă mult interes datorită temelor tratate şi pot servi ca un instrument ştiinţific de lucru pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice de profil.
Lucrarea poate fi utilă pentru specialistii din domeniile biogeografiei, biologiei, ecologiei, protecţiei mediului inconjurător, botanicii, conservării biodiversităţii, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi cadrelor didactice de profil, atât cât şi pentu cititorul pasionat de Natură, Biodiersitate, Patrimoniu Natural al Umanităţii.
                                                


A publicat: Ludmila GHELETA
bibliotecar principal
Serviciul: Catalogarea şi Clasificarea Literaturii

Geru Ion "Resonance Effects of Excitons and Electrons, Basic and Applications

Una din manifestaţiile culturale care a avut loc în cadrul “Salonului internaţional de carte ştiinţifică şi didactică” , si care s-a petrecut la data de 31.10.13, a fost lansarea de carte a d-lui Geru Ion, fizician şi membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
În cadrul evenimentului au fost prezentate două cărţi. Una din ele fiind editată în parteneriat cu editura Springer, “Resonance Effects of Excitons and Electrons, Basic and Applications”, publicaţie în domeniul fizicii, în care 7 din 9 capitole aparţin d-lui Geru. Această colaborare permite savanţilor noştri să fie recunoscuţi de către diaspora academică europeană, fiind o premisă importantă în dezvoltarea ştiinţei şi contribuind substanţial la crearea unor colaborari mai fructuoase.
O alta publicatie care a fost prezentată în cadrul evenimentului “Repere pe axa timpului”, este o lucrare de suflet, în care fizica are doar o abordare de ansamblu, ca fiind parte din viata autorului.La eveniment au fost prezenţi mai mulţi academicieni şi chiar consateni ai d-lui Geru. Prezentă la eveniment, a fost si o colegă a d-lui profesor, colegă de scoală, de facultate şi astăzi colegă de breaslă.

                                                          A publicat: Liudmila SPINEI
bibliotecar
                                               Serviciul: Catalogarea şi Clasificarea Literaturii

Victorița Triff "Lesson Planning"

Joi, 29 octombrie, orele 14-15, în cadrul Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, ediţia a II-a, dedicată aniversării a 85 de ani de la fondarea Bibliotecii şi jubileului de 50 de ani de la stabilirea ei ca Bibliotecă Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-a desfăşurat lansarea de carte a Victoriţei Trif, Lesson Planning. Good practices. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2011. Moderator: Aurelia Hanganu.
Cartea prezentată de autoarea Victoriţa Trif, este o dedicaţe pentru Maria-Teodora şi reprezintă un plan de lecţii în limba engleză. Lucrarea este structurată in trei secţiuni: lecţia ca proces continuu; a doua parte deopotrivă generală şi tehnică-despre formatul lecţiei şi factorii cheie implicaţi în planificarea lecţiei; şi partea a treia privind planificarea pentru luarea în consideraţie a diferenţelor de învăţare. Instrumentele incluse în acest volum acoperă un registru foarte larg: unele sunt fundamentate pe obiective, altele pe predare, pe evaluare, pe gramatică sau text toate acestea fiind colectate pentru a exploata nenumărate căi de predare a diferitor competenţe aferente aspectelor comunicative ale unei limbi straine.
Scopul aceste lucrări este de a oferi o perspectivă mutidimensională privind predare şi învăţarea limbilor straine în această etapă a marketizării societăţii: studenţi care se pregătesc pentru cariera didactică, la profesorii practicieni, la formatori, inspectori. Este necesar de demonstrat o abordare responsabilă a procesului profesional de operaţionalizare a planificării lecţiei explicînd interacţiunea existentă între elementele cheie şi limitele conceptuale ale exerciţiului legînd predictibilitatea şi impredictibilitateaa, convenţionalul şi spontanul.

Autoarea, Victoriţa Trif a depus o muncă colosală în decursul a cîţiva ani pentru realizarea acestei cărţi, care este destul de apreciată şi solicitată de către viitori specialişti în domeniu.A donat în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice Centrală „A. Lupan” un exemplar de carte „Lesson Planning: Good practices” care va contribui la satisfacerea dorinţelor de lectură a utilizatorilor şi la dezvoltarea practicilor pentru tinerii specialişti.
Lansarea a avut loc în Sala mică de şedinţe a Bibliotecii Centrale Ştiinţifice, unde a fost prezent colectivul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale cît şi oaspeţi din Romania, Rusia şi Republica Moldova.


A publicat: Tatiana VITOROI 
bibliotecar
Serviciul: Catalogarea și Clasificarea Literaturii

29 octombrie 2013

Program de vizitare a Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, ediţia a II-a


28 octombrie –

1 noiembrie 


Adresă 


Biblioteca Științifică Centrala "A. Lupan" 
a Academiei de Stiinte a Moldovei 
str. Academiei 5a, Chisinau


tel: (373) 22 72 74 01


(373) 22 73 98 29

email: library@asm.mdPROGRAM

28 octombrie 2013  10.00–11.00 Inaugurarea Salonul Internațional de Carte Științifică și Didactică, ediția a II-a, dedicat aniversării a 85 ani de la fondarea Bibliotecii Științifice pe lângă Comitetul Științific Moldovenesc și jubileului de 50 de ani de la stabilirea ei ca Bibliotecă Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei.   Cuvânt de deschidere:

Academician Gheorghe DUCA, președintele Academiei de Științe a Moldovei
Dr. hab. Aurelia HANGANU, directorul Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan”

   Mesaje de salut:

dr. Igor ȘAROV, Viceminstrul Culturii al R. Moldova
Loreta HANDRABURA, Viceministrul Educației al R. Moldova
Mariana HARJEVSCHI, Președinte ABRM, director general BM „B.P. Hasdeu”

   Moment artistic: 

Evoluează elevii Colegiului de Muzică „Ștefan Neaga”

                                           11.00 -11.30 PREZENTARE LA STAND

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, București

Moderator: Mihai POPA

                                      11.40- 12.30 Sala de ședințe. Lansare de carte.

TODEA, Ana, AVRAM Monica. Portrete mureșene: dicţionar biobibliografic. Târgu-Mureș, 2013.

ABĂLAȘEI-DONOSĂ, Constanța. Avem nevoie de Eminescu. Târgu-Mureș, 2013.

Expoziție de grafică: Aniversară Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”, autor: Constanța ABĂLAȘEI-DONOSĂ


Moderator: Monica AVRAM


                                          13.00-14.00 PREZENTARE LA STAND


DIN COLECȚIILE BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE


· Biblioteca Universității de Stat „Alecu Russo”, Bălți

· Biblioteca Universității de Stat „Ion Creangă”

· Biblioteca Universității de Stat din Moldova

· Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „N. Testimițeanu”

                                         Moderator: Cristina CATEREV                                                  1410-1430 PREZENTARE LA STAND
  ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A ACADEMIILOR DE ŞTIINŢE (IAAS / МААН)
                                            Moderator: Alexandr Yurievich MOZDAKOV
                                                 14.40-15.00 PREZENTARE LA STAND

                                                       EDITURA NICO, Târgu-Mureș

                                               Moderator: Constanța ABĂLAȘEI-DONOSĂ  15.10-16.00 Sala de ședințe. Lansare de carte.

MORARU Anton. Basarabia sub jugul colonial al Rusiei Țariste 1812-1917. Chișinău: Labirint, 2012

MORARU Anton. Viața și activitatea profesorului și savantului Mihail Rotaru. Chișinău: Labirint, 2013
                                                             Moderator: Igor CHIOSA                                                                    29 octombrie 

9.00-9.40 PREZENTARE LA STAND

                                               Institutul de Zoologie al AŞM

  Atlasul speciilor de nevertebrate terestre: (incluse în Cadastrul regnului animal al Republicii Moldova ) / Derjanschi Valeriu, Baban Elena, Timuș Asea [et al.]; Academia de Științe a Moldovei. Chișinău, 2012

  Atlasul păsărilor clocitoare din Republica Moldova / Andrei Munteanu, Nicolai Zubcov, Grigori Gusan [et al.]; Academia de Științe a Moldovei. coord. Andrei Munteanu. Chișinău, 2011 

  Atlasul speciilor de vertebrate (mamifere, reptile, amfibieni, pești) incluse în Cadastrul regnului animal al Republicii Moldova / Munteanu Andrei, Nistreanu Victoria, Savin Anatolie [et al.]; Academia de Științe a Moldovei. Chișinău, 2013

                                   Moderatori: Andrei MUNTEANU, Valeriu DERJANSCHI


10.00-11.00 Sala de ședințe. Lansare de carte

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AȘM

ФУРДУЙ Ф.И., БАЛАН И.В., ЧОКИНЭ В.К., БОРОНЧУК Г.В. Температурозависимые реакции в процессе криоконсервации. Кишинэу, 2013. 608 с.

                                                         Moderator: Ion BALAN


11.10-12.00 PREZENTARE LA STAND

Institutul de Filologie al AŞM

CIMPOI Mihai. Esența Temeiului: istoria literaturii române preomderne la Târgoviște: eseuri monografice despre inceputurile literaturii române: Poeții Văcărești (Ienăchișă, Alecu, Nicolae, Iancu), Ion Heliade Rădulescu, Grigore Aalexandrescu, Vasile Cârlova, Ioan Alexandru Brătescu-Voinești. Târgoviște: Bibliotheca, 2013;

GAVRILOV Anatol. În căutarea de noi repere pe drumul gândirii: studii, articole, comunicări, prelegeri, fragmente. Omagiu 70 de ani. Chișinău: Profesional Service, 2013;

BAHNARU Vasile. Lingvistică și civilizație. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2013

BURLACU Alexandru. TEXISTENȚE. Vol. 3: Umbra lui Ulysse. Chișinău: Profesional Service, 2012.

                                                         Moderator: Vasile BAHNARU


                                               12.00-12.30 PREZENTARE LA STAND

                                 DIN COLECȚIILE BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE

                               Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” (Cluj-Napoca)

Prezentare de carte: (titlu rezervat)

                                                         Moderator: Dana MARCUS                                              13.00-13.30 PREZENTARE LA STAND

Institutul de Fiziologie și Protecția Plantelor al AŞM

Prezentare de carte: COREŢCHI Liubov. Bazele imunogenetice ale rezistenţei culturilor leguminoase la fitopatogeni. Ch., 2013

                                                   Moderator: Tatiana DOIBANI                                            13.30-14.00 PREZENTARE LA STAND

Editura Presa Universitară Clujeană

Prezentare de carte: Brusanowski Paul. STAT SI BISERICA IN VECHEA ROMANIE, INTRE 1821- 1925. Presa Universitară Clujeană, 2010

                                                     Moderator: Filip POP14.10-15.00 Sala de ședințe. Lansare de carte

Editura Universităţii din Bucureşti

TRIF Victorița. Profesia academică sau despre afacerea cunoașterii. Editura Univeristății, București, 2013;

TRIF Victorița. Lesson Planning. Good practices. București: Editura Universității din București, 2011

                                                Moderator: Aurelia HANGANU                                               15.10-15.30 PREZENTARE LA STAND

FONDUL RUSESC PENTRU CERCETĂRI FUNDAMENTALE (РФФИ)

Moderator: Anastasia TIMOFEEVA                                               15.40-16.30 PREZENTARE LA STAND

· Editura Știința

· Educational Centre

· S.A. Moldpresa

· Compania Mesageria d&d                                                                      30 octombrie 

Conferință științifică internațională:

BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ - PILON SPRE EDIFICAREA SOCIETĂȚII CUNOAȘTERII

9.00-10.00 Înregistrarea participanţilor

10.00-12.00 Sesiune de comunicări

                                                      Moderator: Aurelia HANGANU
  1. Dr. ȚURCAN Nelly. Publicarea electronică - un nou model pentru comunicarea științifică: revistele electronice din Republica Moldova, Universitatea de Stat din Moldova

  2. CĂZĂNARU Svetlana; DOBRE Carmen. Potenţialul informaţional al patrimoniului Bibliotecii Academiei Române în contextul societăţii cunoaşterii, Biblioteca Academiei Române

  3. TĂTĂRESCU Iulia. Competența profesională - premisa unei comunicări eficiente, Biblioteca Științifică Republicană Agrară

  4. CATEREV Cristina. Instrumente moderne de promovare a bibliotecii științifice în societatea cunoașterii, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”

  5. CORGHENCI Ludmila, CERNEAUSCAITE Irina: Soluții inteligente de argumentare a potențialului informațional al programelor analitice, Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM

  6. OSOIANU Vera: Biblioteca în era digitală: tendințe și prognoze, Biblioteca Națională a Moldovei

  7. POPA Mihai: Tradiție și inovaţie in bibliotecile contemporane, Editura Academiei Române

  8. HARCONIȚA Elena, Rolul inovaţional al Bibliotecii universitare in mediul educaţional modern, Biblioteca Universitară de Stat A. Russo, Bălți

9. GHINCULOV Silvia, CHERADI Natalia, Noi modalităţi de colaborare internaţională a Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, Biblioteca ASEM
12.00-12.20 Pauză de cafea

12.30-13.30 Sala de conferințe. Lansare de carte

                                            Editura Universităţii din Bucureşti

ENE Theodora E.D. Web site-ul corporatist - instrument de promovare a culturii organizaționale. București, Editura Universității din București, 2013.

                                                     Moderator: Aurelia HANGANU


13.30-14.15 Pauză de masă

14.15-16.00 Sesiune de comunicări

                                                     Moderator: Nelly ŢURCAN
  10. SUSARENCO Ala, Paradigme contemporane ale bibliotecii universitare în asigurarea calităţii învatamântului superior, Biblioteca ASEM

  11. NEGREA Gelu: Biblioteca: trecut, prezent, viitor

 12. COLESNIC Iuri: Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu” contributor recunoscut la cercetarea și valorificarea trecutului și prezentului comunității chișinăuiene, Cercetător BM „B.P.Hasdeu”.

  13. CERETEU Igor: Din istoria bibliotecii mănăstirii Țigănești, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”

  14. MANOLII Adela. Valoarea semantică a numelui Iuda, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”

  15. CHIOSA, Igor. Specificul creștinismului la basarabeni în viziunea lui Alexei Mateevici, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”

  16. BRĂIESCU Ana: Strategii de promovare a personalităților în societatea cunoașterii, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”

  17. HANGANU Aurelia: O istorie a bibliotecii în imagini, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”

                                              16.10-17.00 PREZENTARE LA STAND


DIN COLECȚIILE BIBLIOTECILOR

· Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”

· Biblioteca Universității de Stat din Tiraspol

· Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică a INCE

· Biblioteca Științifică Republicană Agrară

· Biblioteca Universității Libere Internaționale

· Biblioteca Universității Tehnice din Moldova

· Biblioteca Academiei de Muzică și Teatru

· Biblioteca Universității Slavone

· Biblioteca Academiei de Administrare Publică pe lângă Președintele RM

· Biblioteca AGEPI 
                                                 Moderator: Aurelia HANGANU                                                                  31 octombrie


10.00-10.30 Sala de ședințe. Lansare de carte 

GERU Ion, SUTER, Dieter. Resonance Effects of Excitons and Electrons, Basics and Applications. Springer 2013

                                                     Moderator: Ana BRĂIESCU10.30-11.00 PREZENTARE LA STAND

Institutul de Istorie al AŞM,

Facultatea de Istorie şi Filozofie a USM    

                                             Moderatori: Silvia CORLĂTEANU

                                                                       Ion GUMENÎI11.00-11.30 PREZENTARE LA STAND

Institutul Național de Cercetări Economice al AŞM11.40-12.30 Sala de ședințe. Lansare de carte

Academicianul Haralambie CORBU. Biobibliografie. Chişinău, 2013.

                                                  Moderator: Aurelia HANGANU

12.40-13.20 PREZENTARE LA STAND

DIN COLECȚIILE BIBLIOTECILOR PREUNIVERSITARE

· Biblioteca Colegiului de Construcţii

· Biblioteca Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie

                                                 Moderator: Ana BRĂIESCU
14.00- 17.00 Sala de conferințe.

Workshop: Free Author Workshop in Publishing: Get Read. Publish with Springer

Speakers: Dr. Frans LETTENSTROM,

                                           Prashanth MAHAGAONKAR, Springer

14.00- 14.10 Brief introduction to Springers history and strategy

                          (Dr. Frans Lettenstrom, Springer)

14.15-15.15 How to write for and Get Published in Scientific Journals

                         (Dr. Prashanth Mahagaonkar, Springer)

15.15-15.30 Coffee Break

15.30-15.45 Author Services: Support When You Publish With Springer

                         (Dr. Prashanth Mahagaonkar, Springer)

15.45-16.30 Discussion & Questions

                                                                         1 noiembrie 

10.00-11.00 PREZENTARE LA STAND

Institutul de Geografie și Ecologie al AŞM

Lansare de carte: 
FLOREA Serafim. Aglomerația orașului Chișinău: Studiu de geografie umană. Chișinău, 2013.

MELNICIUK Orest. Pavodki i navodnenia na rekah Moldovy. Chișinău, 2012

BEGU Adam. Biogeografia. Chișinău, 2012

BEGU Adam. Ecobioindicaţia. Chișinău, 2011

                                                            Moderator: Iurie BEJAN11.10-12.00 Sala de conferințe. Şedinţă de încheiere a lucrărilor în cadrul Salonului. Decernarea premiilor şi menţiunilor.

                                                       Moderator: Aurelia HANGANU13.00-15.00 Sala de conferințe.

Conferinţă ştiinţifică jubiliară: Biblioteca ştiinţifică - 85 de ani de istorie în comunitatea ştiinţifică


   EXPOZIȚII TEMATICE


                                                                    28 octombrie

Expoziție de flori decorative: Știința relevată în natură,

                            Organizator: Maricica Colţun, Grădina Botanică (Institut)                                                                   29-30 octombrie

Expoziție handmade: Bibliotecarul - varietas varietatum, organizator: Tatiana BORODATII, BM B.P. Hasdeu

Expoziție de carte: Publicațiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, organizator, CID Chișinău, BM B.P. Hasdeu                                                       28 octombrie - 1 noiembrie

Expoziție de lucrări din pănuși: Arta creației exprimată în fibre de porumb, organizator: Natalia CANGEA

Expoziţie de floristică: Floare… de carte. organizator Tatiana SCHIMBA