2 decembrie 2013

Anton Moraru „Basarabia sub jugul colonial al Rusiei Ţariste, 1812-1917”

Pe data de 28 octombrie 2013 în cadrul Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică în sala de şedinţe a bibliotecii a fost lansată monografia dr. în ştiinţe istorice, prof. univ. Anton Moraru „Basarabia sub jugul colonial al Rusiei Ţariste, 1812-1917”, apărută în an. 2012 la Chişinău la Editura „Labirint”. În această lucrare este arătat tot dramatizmul ocupării de către Rusia Ţaristă a teritoriului dintre Prut şi Nistru – partea cea mai bogată şi rodnică a Ţării noastre Moldova.
Autorul a studiat multe documente din arhivă, publicaţii istorice publicate anterior pe aceeaşi temă. Monografia este compusă din 10 capitole, unde dl.Anton Moraru abordează diverse probleme ca: tragedia învăţământului în Basarabia ocupată; evoluţia economică a Basarabiei sub jugul Rusiei Ţariste (1812-1917); colonizarea Basarabiei cu populaţie străină; despre Biserica Basarabiei, anexată la Sinodul Rusesc ş.a. Şi în încheiere autorul remarcă, că după tot greul îndurat de basarabenii români, după toată urgia regimului ţarist rus, după 200 de ani de ocupaţie, de deportări în masă şi rusificare, Basarabia a putut cu demnitate să-şi păstreze limba sa română, identitatea românească.
Consider, că recenta monografie este o lucrare fundamentală a distinsului istoric Anton Moraru.


                                               A publicat: Tamara MARIAN
bibliotecar principal
                                           Serviciul: Clasificarea si Catalogarea Literaturii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu