2 decembrie 2013

Editura: “Springer”

La seminarul “Springer” de pe data de 31.10.2013 m-a impresionat mult modul în care moderatorii din Germania povesteau despre editură. Editura ”Springer” colaborează cu toate ţările şi editează cărţi şi reviste în toate limbile şi în toate domeniile ştiinţei şi tehnologiei.    
Moderatorii ne relatau date concrete depre istoria, strategia, publicistica şi serviciile oferite de editură : spre exeplu cărţi on-line pe toate dispozitivele de citire şi altele.
Springer Link este una din cele mai importante baze de date pentru reviste de înaltă calitate, serii şi cărţi, lucrări de referinţă şi colecţii arhivare on-line. Biblioteca Ştiinţifică Centrală  “A. Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei oferă acces la bazele de date pentru cercetători şi savanţi.
Pe data de 01.11.203 am participat la şedinţa  de încheiere a lucrărilor din cadrul  Salonului şi decernarea premiilor unde a luat cuvântul Preşedintele AŞM d. Gh. Duca, Vicepreşedintele AŞM d. T. Furdui, d-a director a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale “ A.Lupan” AŞM Aurelia Hanganu şi alţii.
Am studiat şi mi-au plăcut  cum au fost organizate expoziţiile de carte: a universităţilor şi editurilor; Colecţiile despre Chişinău de la tradiţii la modern; decorative din flori; lucrări în pănuşi şi alte.


                                                A publicat: Raisa CERVINSCHI
bibliotecar
                                            Serviciul: Catalogarea şi Clasificarea Literaturii


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu